Προϊόντα

Κατηγορίες

Επιστροφές / Αλλαγές / Ακυρώσεις

Ακύρωση παραγγελίας

Υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Για να προχωρήσετε σε ακύρωση της παραγγελίας σας, μπορείτε είτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση: info@nextstore.gr είτε να καλέσετε στο 2310780124.
Στην περίπτωση που έχετε ήδη προχωρήσει σε εξόφληση της παραγγελίας σας και η παραγγελία σας δεν έχει δοθεί στη μεταφορική εταιρεία, τότε θα σας επιστρέψουμε άμεσα την χρηματική αξία που αντιστοιχεί -αφαιρουμένων των οποιοδήποτε τραπεζικών εξόδων που θα προκύψουν-, με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την συναλλαγή σας (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό κ.α.).

Στην περίπτωση που η παραγγελία σας έχει δοθεί στη μεταφορική εταιρεία , τότε η επιστροφή της χρηματικής αξίας της ακυρωθείσας παραγγελίας -αφαιρουμένων των οποιοδήποτε τραπεζικών ή/και μεταφορικών εξόδων που θα προκύψουν-, θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την συναλλαγή σας (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό κ.α.), μόλις τα προϊόντα επιστραφούν στην εταιρία μας.

Θα σας επιστρέψουμε χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε, όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, αφαιρουμένων των οποιοδήποτε τραπεζικών ή/και μεταφορικών εξόδων που θα προκύψουν. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, μπορούμε πάντως να παρακρατούμε την επιστροφή είτε μέχρι να λάβουμε όλα τα προϊόντα πίσω είτε μέχρι να λάβουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα προϊόντα, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Εγγύηση

 1. Η διάρκεια της νόμιμης εγγύησης για καινούρια προϊόντα είναι ένας (1) χρόνος, με την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες χρήσης είναι σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης. Η εγγύηση ισχύει από την αρχική ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. 
 2. Η εγγύηση αφορά προϊόντα που είναι ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά περιγράφονται στον ιστότοπό μας. Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές που προέρχονται από κακή συναρμολόγηση, κακή χρήση ή αποθήκευση, έλλειψη καθαριότητας ή γρατζουνιές/χτυπήματα ή κάθε άλλου είδους ατυχήματα. Επίσης, δεν καλύπτει τη φυσιολογική φθορά σε προϊόντα που έχουν τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο ή σε υγρό περιβάλλον ή τη χρήση πλην της οικιακής, εκτός αν αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης και συντήρησης του είδους.
 3. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα από τα ακόλουθα χωρίς καμία επιβάρυνση (έξοδα αποστολής, εργατικά,υλικά κ.λπ.) :
  • επιδιόρθωση του προϊόντος
  • αντικατάσταση του προϊόντος
  • μείωση της τιμής
  • ακύρωση της σύμβασης και πλήρη επιστροφή του ποσού που καταβάλατε.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη νόμιμη εγγύηση εδώ.

Επιστροφές Ελαττωματικών Προϊόντων

 1. Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα άλλως να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με άλλο, χωρίς το εξωτερικό, αισθητικό ελάττωμα. 
 2. Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι το προϊόν που παραγγείλατε δεν συμμορφώνεται, κατά τη στιγμή της παράδοσής του, με τους όρους της Σύμβασης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας, αποστέλλοντάς μας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nextstore.gr περιγράφοντας λεπτομερώς το προϊόν και το ελάττωμά του, και θα σας δώσουμε οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες.
 3. Πρέπει να μας επιστρέψετε το προϊόν στη διεύθυνση που αναγράφεται στην απόδειξη που θα παραλάβετε με την παράδοση του προϊόντος. Θα εξετάσουμε προσεκτικά το επιστρεφόμενο προϊόν και θα σας ενημερώσουμε μέσω τηλεφώνου ή μέσω e-mail μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση (αν υφίσταται τέτοια περίπτωση). Η επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα σας επιβεβαιώσουμε μέσω e-mail ότι δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος. Στην περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, το ποσό που έχει καταβληθεί θα επιστρέφεται στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και όποιων άλλων εύλογων εξόδων με τα οποία επιβαρυνθήκατε για την επιστροφή του προϊόντος. Η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά.
 4. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη προς το εισπραχθέν τίμημα.


Καλάθι αγορών Στο ταμείο